0
Sveriges enda dokumentär på papper
0

Att fota för Re:public

Vi arbetar för att göra spännande, viktig och rolig journalistik – och samtidigt respektera alla inblandade parter: fotografer, skribenter, intervjuade, fotograferade och de vi skriver om och representerar. Fråga din redaktör om du är i en etiskt komplicerad situation! Och säg till om du inte blir behandlad med respekt av oss!

Här följer fem saker som är bra att känna till när du jobbar med Re:public.

 • Respekt mot de du fotograferar: Re:public vill ta ansvar för den makt vi har att representera andra och andras verkligheter. Som fotograf kan du hjälpa till genom att göra ditt yttersta för att representera de du skildrar på ett respektfullt sätt, det gäller makthavare lika mycket som människor i utsatta situationer.

 • Jämställd representation: Re:public strävar efter en jämställd representation och att motverka den ojämlika representation som gäller överlag i medier. Som fotograf kan du hjälpa till genom att inte alltid plåta första bästa person. Om en organisation föreslår en man kan du till exempel fråga om det finns en kvinna. Naturligtvis ska de som skildras mest i texten också finnas på bild, men tänk gärna på att skildra kvinnor lika mycket, och på samma sätt som män, i den mån det går. Vi vill komma bort från bilder där kvinnor skildras som offer och män som maktpersoner. Det kan handla om så enkla detaljer som att medvetet välja vinkel: be kvinnor titta rakt i kameran istället för att lägga huvudet på sned, uppmuntra dem att ta plats istället för att göra dem osäkra inför kameran. Prata med ansvarig bildredaktör om det känns oklart!

 • Redigeringsprocessen: Re:public jobbar mycket aktivt med att redaktöra texter - de flesta texter går många gånger mellan skribent och redaktör, och texten ändras inte sällan en hel del under tiden. På samma sätt är bilder ett samarbete mellan fotograf, bildredaktör och redigerare. Vår bildredaktör är gärna med och utvecklar ett reportage redan under fotograferingsprocessen, i den mån det är möjligt. Det är många saker som man måste ta hänsyn till när layouten görs: hela tidningen samt det specifika reportagets rytm, blickriktningar på uppslaget, färger som ska passa i hop, en bra blandning mellan närbilder och bilder långt ifrån. För att få allt detta att stämma behöver vi relativt ofta beskära bilder. Om det är en grov beskärning ska fotografen meddelas. Vi strävar efter att det ska vara en ömsesidig process, som är utvecklande för både fotografer, bildredaktörer och redigerare!

 • Publicering på nätet: Re:public publicerar en del av reportagen på sin hemsida, och det händer att vi använder en bild från reportaget när vi länkar från Facebook. Vi kan inte erbjuda extra ersättning för detta, men du har rätt att innan publicering säga att du inte vill att vi publicerar dina bilder på nätet och/eller använder en bild på Facebook.

 • Bildleverans: Vi ser helst att du fotograferar i raw-format och väljer Adobe RGB 1998 som färgprofil i kameran.

 • När du levererar bilder tar vi helst emot dem i PSD- eller TIF-format, i andra hand högsta JPG-kvalitet.

 • Lägg bilderna i en mapp som du laddar upp via Sprend, Wetransfer eller Dropbox och mejlar till ansvarig bildredaktör.

Tänk på att:

 • Leverera en blandning av stående och liggande bilder (mindre risk att din bild måste beskäras).

 • Leverera en blandning av närbilder och bilder tagna från längre avstånd (mindre risk att din bild måste beskäras).

 • Tänk på att inte lägga huvudmotivet i mitten på alla bilder. Re:public har en rygg vilket gör att bilder som läggs över uppslag delvis försvinner in i “bunten”.

 • Tidningen har ett utfall på 3 mm, dessa millimeter på din bild kommer alltså “försvinna” då bilder läggs utfallande.

Frågor eller kommentarer? Mejla red@tidningenrepublic.se.