0
Sveriges enda dokumentär på papper
0

Att skriva för Re:public

Vi arbetar för att göra spännande, viktig och rolig journalistik – och samtidigt respektera alla inblandade parter: fotografer, skribenter, intervjuade, fotograferade och de vi skriver om och representerar. Fråga din redaktör om du är i en etiskt komplicerad situation! Och säg till om du inte blir behandlad med respekt av oss!

Här följer fem saker som är bra att känna till när du jobbar med Re:public.

  • Respekt mot de du intervjuar: Re:public vill ta ansvar för den makt vi har att representera andra och andras verkligheter. Som skribent kan du hjälpa till genom att ge de du intervjuar möjlighet att se över sina citat och genom att göra ditt yttersta för att representera de du intervjuar på ett respektfullt sätt, det gäller makthavare lika mycket som människor i utsatta situationer.
  • Jämställd representation: Re:public strävar efter en jämställd representation och att motverka den ojämlika representation som gäller överlag i medier. Som skribent kan du hjälpa till genom att inte alltid ta första bästa intervjuperson. Om en organisation föreslår en man att prata med kan du fråga om det finns en kvinna. Och kanske finns det en annan forskare eller aktivist som kan uttala sig än den som först erbjuder sig?
  • Redigeringsprocessen: Re:public har mycket aktiva redaktörer - de flesta texter går många gånger mellan skribent och redaktör, och texten ändras inte sällan en hel del under tiden. Vi strävar efter att det ska vara en ömsesidig process, och det brukar uppskattas av skribenter och leda till bättre texter!
  • Faktakoll: Re:public eftersträvar att alla fakta ska vara korrekta. Därför faktakollar vi alla texter själva och/eller genom att be dig styrka faktauppgifter. Detta gör vi först efter att redaktören och skribenten kommit fram till en färdig text. Som skribent är det därför bra att under arbetets gång hålla ordning på alla källor, anteckningar och intervjuer så att du inte behöver leta upp dem igen två månader senare när faktakollen börjar. Själva faktakollen kan gå snabbt, men ibland kan vissa uppgifter behöva justeras eller tas bort. Var beredd på att diskutera och justera texten och att skicka in ytterligare material och förklaringar, inkl. ev. anteckningar som du tagit från en plats eller från en intervju (hur kladdiga de än är ;)).
  • Publicering på nätet: Re:public publicerar en del av texterna på sin hemsida, och det händer att vi använder en bild från reportaget när vi berättar om texten på Facebook. Vi kan inte erbjuda extra ersättning för detta, men du har rätt att innan publicering säga att du inte vill att vi publicerar din text på nätet och/eller använder en bild på Facebook.

Frågor eller kommentarer? Mejla red@tidningenrepublic.se.