0
Sveriges enda dokumentär på papper
0

Re:public #48–49

Re:public #48–49

100.00

ARBETSKYCKLINGAR, KLÄNNINGAR & TORTYR.

I det här numret möter vi flyktingarna som EU tvingar tillbaka till tortyr i Libyen och låter Najah al-Bukai teckna sitt vittnesmål från Syrien. Och så porträtterar vi kycklingar på vaccinfabrik och lyssnar på männen som skulle bära klänning – om de vågade.

Europeiska antitortyrkommittén har sedan 1990-talet uppmanat den svenska staten att upphöra med rutinmässig och långvarig isolering av häktade eftersom det kan innebära tortyr. När svenska medier rapporterat om detta använder de formuleringar som att det som sker på svenska häkten »kan liknas vid tortyr«.

Vi bad journalisten Volodya Vagner ta reda på vilka konsekvenser den svenska isoleringen av häktade och dömda fångar för med sig. Från svenskt håll fick han höra att det finns för lite forskning. Men Brie Williams, professor i medicin vid University of California, har ett annat svar.

– Om jag skulle säga till ett forskningsetiskt råd att jag slumpmässigt vill välja ut tio personer och sätta dem i en låda i 80 dagar för att se vad som händer, gissa vad de skulle svara? »Absolut inte«. Och skälet är att vi redan vet svaret, säger Williams.

– Vi har övertydliga bevis från biomedicinsk forskning att isolering skapar extraordinära risker för folks kroppar.

Volodya Vagner talade med fler av världens ledande experter på isolering. Deras samlade dom är att isolering, även när den som i Sverige sker så »humant« som möjligt, leder till permanenta hjärtsjukdomar, självmord, livslånga problem med aggressivitet, panikattacker, tappade tänder, förtvinade muskler och minnesstörningar. Bland annat. Vissa klarar flera månader i isolering, andra faller samman efter några timmar. Efter decennier av forsk- ning har psykiatrikern Terry Kupers kommit fram till att »isolering är tortyr i sig självt«.

Vi på Re:public gör därför inte som andra svenska medier och makthavare. Vi väljer
att lyssna på experterna när vi säger att den svenska staten gör sig skyldig till tortyr. Det är annorlunda än tortyren i Syrien och Libyen – som vi också tar upp i detta nummer – men det är likväl tortyr.

Quantity:
Add To Cart