Människor och svin

Ska vi se varje höna, häst och gris som en individ, med sina egna begär, önskningar och drömmar? Och vad betyder det i så fall för oss människor? Re:public testar tanken i denna porträttserie där vi får möta nio grisar.

Bild: Carlos Zaya
Text: Christopher Holmbäck
Publicerad: 6 april 2018

De flesta av oss märker det inte, men strax under ytan rör det på sig. Människans syn på andra djur håller på att lossna i fästena, med en förändringspotential bortom vår fattningsförmåga. En som driver denna tes är häst-, hund- och bönsyrseägaren Jonna Bornemark. Hon är docent i filosofi och forskar på relationen mellan djur och människa på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Begreppet djur är egentligen alltför vagt, menar Bornemark, då det ska beskriva allt från bergsgorillor till silverfiskar. Men syftet med begreppet är desto tydligare: Djur  är det en människa inte är. Djur styrs mer eller mindre automatiskt av sina instinkter medan människor styr sig själva med sin fria vilja. Den dominerande bilden har alltid åtföljts av kritik, men den kritiken växer nu explosionsartat på flera håll.

– Det har länge funnits en diskussion om djurs artspecifika behov. En höna måste sprätta. Ska kor få röra sig ute hela året? De diskussionerna pågår fortfarande: Hur mycket kan vi tillmötesgå dem?, säger Bornemark.

– Men den förflyttning vi ser nu tar ett steg till. Det handlar om att uppfatta djuren som subjekt, som viljande, kännande, handlande, väljande subjekt.

VAD TYCKER DU OM? Blir din personlighet kvävd? Vem är du? Sådana frågor ställer djurägare allt oftare, enligt Jonna Bornemark. Hennes a-ponny har på senare tid varit »bitchig« mot andra hästar när hon tränar i stallet. I vanliga fall hade det problemet lösts genom negativ förstärkning, att hon trycker på hästen någonstans på ett jobbigt sätt och sen när hon släpper så får hästen sin belöning och lär sig vad den ska göra. Att experimentera med andra sätt och med positiv förstärkning innebär att Jonna Bornemark tvingas ställa en massa frågor – som påminner om när man uppfostrar ett barn.

– Är den här bitchigheten något som kommer gå över när hon märker att de andra hästarna de facto inte hotar hennes morötter? Är det ett karaktärsdrag hos henne som det finns något positivt med eller är det någonting jag kan träna bort? Hur ska jag förhålla mig till det?

NR. 291 FÖDD: 17 december 2014 KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 13 ANTAL KULLAR: 5 Är snäll i grupp. Skötsam och gör sitt.

NR. 291
FÖDD: 17 december 2014
KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 13
ANTAL KULLAR: 5
Är snäll i grupp. Skötsam och gör sitt.

NR. 904 FÖDD: 9 januari 2012 KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 12 ANTAL KULLAR: 12 Är försiktig med de små. Tittar sig omkring och ser efter innan hon lägger sig ner för att inte krossa någon. Går att lita på. Skulle aldrig hugga.

NR. 904
FÖDD: 9 januari 2012
KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 12
ANTAL KULLAR: 12
Är försiktig med de små. Tittar sig omkring och ser efter innan hon lägger sig ner för att inte krossa någon. Går att lita på. Skulle aldrig hugga.

NR. 27 FÖDD: 26 mars 2013 KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 11 ANTAL KULLAR: 8 Stark, bestämd och dominant. Visar sin plats när hon är med de andra. Det kommer med åldern.

NR. 27
FÖDD: 26 mars 2013
KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 11
ANTAL KULLAR: 8
Stark, bestämd och dominant. Visar sin plats när hon är med de andra. Det kommer med åldern.

FÖR JONNA BORNEMARK går det en rak linje mellan sådana frågor och frågan om vad det är att vara människa. Det finns nu en öppning där människan kan gå från att förstå oss själva som högre stående och separata från andra djur, till att inse att vi blir till i relation till djur och natur – och att vi faktiskt har mycket att lära från dem. Denna insikt kommer när människor blir varse klimatförändringarna och att vi håller på att förstöra vår planet, säger Bornemark.

– Det finns nåt som är sjukt och farligt med det mänskliga. Vi behöver lära oss andra sätt att vara levande på av djuren.

Det är många som håller med henne. »Kritiska djurstudier« kallas det växande och till stora delar aktivistiska forskningsfält där många arbetar för djurens totala frigörelse, och som slänger ut förslag kring hur den världen skulle kunna se ut. FN-konvention för djuren? Medborgarskap för domesticerade djur? Total separation mellan djur och människor? Såna idéer visar enligt Bornemark att vi lever i en tid där gamla föreställningar kastas över ända och helt nya – ibland galna – idéer testas.

Revolutionen är inte här än. Det finns många gånger fler grisar än hästar i Sverige, men det ena djuret ser vi knappt, och ställer få frågor till. Detta trots att forskning under lång tid pekat på hur lik grisen är människan, och att grisar är sociala, lekfulla, omtänksamma och intelligenta – särskilt om de ges utrymme att vara det.

MED ALLA DESSA frågor i bagaget reste Carlos Zaya till Strömsnäs gård, en av Sveriges många grisfarmar, för att försöka lyfta grisarnas individualitet i en porträttserie, för att se vad som händer när vi möter grisens blick. Alla är suggor, bor på BB (ja, det heter så) och har nyligen fött när de fotograferas. Alla är födda på gården och har aldrig lämnat den. Livet försiggår instängt, inomhus. Josefin Ingvast är en av dem som driver gården och hon beskriver grisarna i reportaget. Suggorna tilldelas ett nummer istället för namn, men Ingvast har döpt en av grisarna. Hon heter Annika.

NR. 359 FÖDD: 20 mars 2015 KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 12 ANTAL KULLAR: 4 Är en långsam ätare och är därför något smalare. Hon hinner inte äta upp. Tar inte för sig. Håller sig helst i bakgrunden.

NR. 359
FÖDD: 20 mars 2015
KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 12
ANTAL KULLAR: 4
Är en långsam ätare och är därför något smalare. Hon hinner inte äta upp. Tar inte för sig. Håller sig helst i bakgrunden.

NR. 513 FÖDD: 1 juni 2016 KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 14 ANTAL KULLAR: 2 Svår att bli superkompis med. Ärnågot misstänksam. Och lite ytlig.

NR. 513
FÖDD: 1 juni 2016
KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 14
ANTAL KULLAR: 2
Svår att bli superkompis med. Ärnågot misstänksam. Och lite ytlig.

NR. 407 FÖDD: 20 juni 2015 KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 12 ANTAL KULLAR: 4 Tursam – hon skulle skickas för slakt men fick stanna i sista stund när det visade sig att hon var gravid. Snäll och tillbakadragen.

NR. 407
FÖDD: 20 juni 2015
KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 12
ANTAL KULLAR: 4
Tursam – hon skulle skickas för slakt men fick stanna i sista stund när det visade sig att hon var gravid. Snäll och tillbakadragen.

Det finns nåt som är
sjukt, farligt, med det
mänskliga. Vi behöver lära
oss andra sätt att vara
levande på.
NR. 400 FÖDD: 24 maj 2015 ANTAL KULTINGAR: 11 KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 4 Är en snäll sugga. Har skadat ena ögat, antagligen när en annan gris bökat.

NR. 400
FÖDD: 24 maj 2015
ANTAL KULTINGAR: 11
KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 4
Är en snäll sugga. Har skadat ena ögat, antagligen när en annan gris bökat.

ANNIKA FÖDD: 20 oktober 2015 KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 11 ANTAL KULLAR: 6 Svår att knyta an till känslomässigt. Men är snäll. Har sin mamma på BB också.

ANNIKA
FÖDD: 20 oktober 2015
KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 11
ANTAL KULLAR: 6
Svår att knyta an till känslomässigt. Men är snäll. Har sin mamma på BB också.

NR. 664 FÖDD: 11 januari 2017 KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 7 ANTAL KULLAR: 2 Dotter till Nr. 291. Hon är försiktig. I stunden sjuk och förkyld. Hennes ena kulting har hjärnhinneinflammation och hon vet om det.

NR. 664
FÖDD: 11 januari 2017
KULTINGAR I SENASTE KULLEN: 7
ANTAL KULLAR: 2
Dotter till Nr. 291. Hon är försiktig. I stunden sjuk och förkyld. Hennes ena kulting har hjärnhinneinflammation och hon vet om det.